நமது இலக்கு

அரும்பெரும் சாதனைகள் பலவும் சிறு விதையிலிருந்து தான் தோன்றுகின்றன.

நமது நாட்டின் பெருமையும் பழமையும் புதுமையும் தற்போதைய இழிவையும் காணக் காண, இதனை மாற்றுவதற்கான துடிப்பு முகிழ்க்கிறது. அதற்கான தொடக்கம் தான் இது. நமது நாட்டின் ஆன்றோர், சான்றோர் குறித்த தகவல் பெட்டகமாகவும், தேசநலன் விரும்பும் கட்டுரைகளின் கருவூலமாகவும் இத்தளம் இயங்கும். இப்பணி தனிப்பட்ட எங்கள் விருப்பத்திற்கானது அல்ல. நம் அனைவருக்காகவும் செய்யப்படும் இம்முயற்சிகளில் நாம் அனைவரும் பங்கேற்க வேண்டும்.

நாம் அனைவரும் சேர்ந்து தேசம் ஆகிறோம். தேசம் காப்பதில் நம் அனைவருக்கும் பங்குண்டு.

காண்க:

நமது நோக்கம்

16.7.11

ஆனி மாத மலர்கள்

ஆன்றோர் திருநட்சத்திரங்கள்:


பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணா
(ஆனி 18)
(ஆனி -20 - மகம்)
(ஆனி - 21 - பூரம்)

(ஆனி - 21 - பூரம்)
(ஆனி 21)

ஏயர்கோன் கலிக்காமர்
(ஆனி - 24 - ரேவதி)


பெரியாழ்வார்
(ஆனி - 25 - சுவாதி)
(ஆனி - 27 - அனுஷம்)
(முக்திதினம்: ஆனி 29)


----------------------------

 சான்றோர் - மலர்வும் மறைவும்  


(பிறப்பு: ஜூன் 16)
(மறைவு: ஜூன் 16)
(பலிதானம்: ஜூன் 17)
(பலிதானம்: ஜூன் 17)
(பிறப்பு: ஜூன் 18)
(மறைவு: ஜூன் 21)
(பிறப்பு: ஜூலை 6)
(
பலிதானம்: ஜூன் 23)
(பலிதானம்: ஜூன் 24)
(பிறப்பு: ஜூன் 24)
(பிறப்பு: ஜூன் 26)
(பிறப்பு: ஜூன் 29)
(
மறைவு: ஜூன் 28)
(மறைவு: ஜூன் 30)
(மறைவு: ஜூலை 4)
(பிறப்பு: ஜூலை 7)
(பிறப்பு: ஜூலை 15)
(பிறப்பு: ஜூலை 15) 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக